Nasza edukacja

Nasza edukcja

Z powodu niewystaraczających liczb godzin lekcyjnych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i języków obcych w szkołach, FSDM zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Nasza edukacja". Projekt ten skierowany jest do szkół aspirujących do tworzenia ukierunkowanych oddziałów, a także placówek chcących organizować pozaszkolne koła zainteresowaniań.

Realizacja projektu opiera się na dwóch płaszczyznach:

1. Organizowanie i dofinansowywanie zajęć dodatkowych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i jęzków obcych.

2. Dofinansowywanie nagród dla laureatów konkursów pozaszkolnych z zakresu prowadzonych zajęć dodatkowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów i nauczycieli wybieranych i zatrudnianych przez FSDM, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy wykraczającej ponad poziom podstawy programowej oferowanej przez szkoły.

Zajęcia mogą odbywać się w placówce lub zewnętrznej sali odpowiednio wyposażonej w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, a także aktywne uczestnictwo słuchaczy. 

Udało nam się spełnić marzenia

foto

Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami już dziś. Dowiedz się komu pomogliśmy spełnić marzenia.

nasze dokonania >>