"Tak" dla sportu

W odpowiedzi na coraz mniejsze zainteresowanie oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w aktywne uczestniczenie w zajęciach sportowych, porponujemy dołączyć do projektu "Tak" dla sportu.

Projekt ten został stworzony w celu zwiększenia zainteresowania oraz aktywnego brania udziału dzieci i młodzieży szkolnej w zajęciach sportowych, a także w celu promowania zdrowego trybu życia oraz sportowego ducha walki opartego na zasadach "fair-play".

"Tak" dla sportu może być realizowany w oparciu o następujące programy szczegółowe:

1. Dofinansowywanie modernizacji i doposarzania sal gimnastycznych i sal z przeznaczeniem do wykonywania wszelkiego rodzaju aktywności sportowych.

2. Dofinansowywanie zakupów sprzętu sportowego, wykorzystywanego w trakcie szkolnych zajęć wychowania fizycznego.

3. Współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS, tworzenie sekcji dyscyplin sportowych wśród uczniów szkół.

4. Dofinansowywanie obozów sportowych i nagród w konkursach o tematyce sportowej.

Udało nam się spełnić marzenia

foto

Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami już dziś. Dowiedz się komu pomogliśmy spełnić marzenia.

nasze dokonania >>