Chcę pomóc

Nasza Fundacja jest organizacją non profit. Projekty koordynują Rodzice Wolontariusze. Zebrane środki finansowe potrzebne są nam na pokrycie kosztów licencji, zajęć, czy zakup niezbędnych pomocy i materiałów. Naszą działalność finansujemy z:

  • 1,5% podatku z rozliczenia rocznego
  • darowizn od osób fizycznych
  • darowizn od osób prawnych.

Projekty są współfinansowane, co daje lepszą kontrolę nad wysokością i zasadnością wydawanych środków. Działamy zgodnie z naszym Kodeksem

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"