Szkoły

  • Wspieramy Szkoły w zakupie potrzebnego sprzętu i pomocy naukowych oraz organizacji zajęć i wydarzeń szkolnych.
  • Uczestniczymy jako partner pomocniczy w projektach współfinansowanych ze środków samorządowych lub unijnych.
  • Oferujemy pomoc w zbieraniu 1% z podatku dochodowego oraz darowizn bez pobierania prowizji.
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"