Misja i Wizja

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych niezależnie od środowisk, z których pochodzą.

Chcemy wspierać rozwój i edukację dzieci i młodzieży we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi organizacjami. Wierzymy w dziecięce marzenia i chcemy pomagać w ich spełnianiu, bo jakie marzenia, taka przyszłość.

Misja i Wizja

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"