Współpraca

Chcemy wspierać nie tylko finansowo, ale również inspirować do podejmowania nowych wyzwań.
Nasza Fundacja prowadzi działalność zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk w zakresie prowadzenia i finansowania działalności Fundacji. Chcemy zapewnić naszych Darczyńców, iż Fundacja rzetelnie i racjonalnie zarządza przekazanymi przez nich środkami. Wydajemy je tworząc wartość dodaną i korzyści zarówno dla Beneficjentów, jak i Wnioskodawców.

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"