Darowizny od osób fizycznych

Każdy pracownik, osoba prowadząca działalność gospodarczą, która rozlicza się z podatków wg skali podatkowej 12/32%, ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 6% dochodu podatkowego za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 6% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 6% podstawy opodatkowania).

 

BENEFICJENT: FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ"
ADRES BENEFICJENTA: UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA
KONTO BANKOWE: 24 1160 2202 0000 0002 2897 8475
BANK BENEFICJENTA: MILLENNIUM SA
OPIS PRZELEWU: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

 

Darowizny od osób fizycznych

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"