Darowizny od osób prawnych

Każda firma (Fundacja, Sp. z o.o., S.A. inne osoby prane) rozliczająca podatek wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma możliwość dokonania darowizny na Fundacje. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania. Proszę jednak mieć na uwadze, że łączna kwota odliczeń darowizn na OPP i jednostki kultu religijnego (jakiejkolwiek organizacji, nie tylko fundacji) nie może przekroczyć 10% dochodu podatkowego/podstawy opodatkowania za rok podatkowy. Przekroczenie bariery 10% dochodu uniemożliwia odliczenie nadwyżki (ponad 10% podstawy opodatkowania).

 

BENEFICJENT: FUNDACJA „SPEŁNIENIE DZIECIĘCYCH MARZEŃ"
ADRES BENEFICJENTA: UL. OBRZEŻNA 1C/43, 02-691 WARSZAWA
KONTO BANKOWE: 24 1160 2202 0000 0002 2897 8475
BANK BENEFICJENTA: MILLENNIUM SA
OPIS PRZELEWU: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI

 

Darowizny od osób prawanych

© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"