1,5% PIT za rok 2022

Nasza Fundacja wspiera pozyskiwanie środków na rzecz placówek oświatowych i wychowawczych oraz projektów i inicjatyw młodzieżowych.


Dzięki programowi "1,5% dla Edukacji" umożliwiliśmy innym pozyskanie środków z 1,5% PIT.
Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tego tytułu.

W rozliczeniu PIT za 2022 r. na cele szczególne udało się pozyskać 107 397,80 pln. Umowy dotyczące zbierania 1,5% zostały zawarte z 34 podmiotami. Pozyskane środki pozostają do wyłącznej dyspozycji podmiotu podpisującego umowę.


             Środki z 1,5% PIT za rok 2022 zebrane w ramach programu "1,5% dla Edukacji"

 

 

 Poniższy wykres przedstawie dynamiczny wzrost środków zebranych z rozliczeń PIT na przestrzeni ostatnich lat.

 

                Środki zebrane z tytułu 1%/1,5% PIT

 

 


Program cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory zebrane środki zostały przeznaczone m.in. na: zakup tabletów graficznych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych (w czasie pandemii), zestawu multimedialnego do prowadzenia lekcji zdalnych, rzutników, sprzętu sportowego, telewizora z dużym ekranem. Dzięki nim sfinansowano również młodzieżowe imprezy sportowe i remonty w szkołach. Istnieje również możliwość przelania zebranych środków na wskazane konto.
Wszystko dla wspierania rozwoju i nauki naszych dzieci.


Pomyślcie, co możecie zrobić z kwotą zebraną przez Waszą społeczność dla Waszych dzieci.


Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku. Umowa może zostać podpisana przez Dyrektora placówki oświatowej lub przedstawiciela Rady Rodziców. Osoby indywidualne, kluby sportowe, organizacje pozarządowe nie posiadające statusu OPP również mogą przystąpić do naszego Programu.


Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy, bo razem możemy więcej.

 

Powrót
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"