Język polski dla maturzystów i nie tylko!

Nabór zosatł zakończony! Zgłosiło sie 130 osób.

____________________________

Myśl strategicznie i zdawaj rozszerzony języka polski na maturze. To już druga edycja naszych zajęć przeznaczonych dla maturzystów (i nie tylko!). Sprawdź, jak punktowany jest egzamin maturalny z rozszerzonego języka polskiego przy rekrutacji na studia, które wybrałeś/łaś. Nawet jeśli masz ścisły umysł zdobycie dodatkowych punktów z tego rozszerzenia może okazać się najłatwiejsze do osiągnięcia i otworzyć drogę do wymarzonego kierunku studiów.

Nieodpłatny cykl zajęć i warsztatów odbywają się od dnia 26.11.20201 r.:

 • Cykl 1 - zajęcia powtórzeniowe przygotowujące do matury, terminy zajęć:
  • GRUPA 1 - Piątki, g. 17:15 - 18:15
  • GRUPA 2 - Soboty, g. 10:00 - 11:00

 • Cykl 2 - warsztaty pisania rozprawek, streszczeń, interpretacji, terminy zajęć:
  • GRUPA 3 - Piątki, g. 16:00 - 17:00
  • GRUPA 4 - Piątki, g. 18:30 - 19:30
  • GRUPA 5 - Soboty, g. 11:15 - 12:15

dzięki którym:

 • powtórzysz materiał do matury z lektur,
 • przypomnisz sobie podstawowe formy wypowiedzi i podstawowe formy pisania, będziesz miał możliwość napisaniu kilku prac pod kierunkiem i nadzorem prowadzącej warsztaty,
 • poznasz charakterystyczne cechy epok w kontekście do: literatury, sztuki, ważnych postaci historycznych, wydarzeń historycznych mających wpływ na literaturę.
 • zyskasz pewność siebie i zredukujesz stres egzaminacyjny,
 • osiągniesz lepszy wynik na maturze i tym samym dostaniesz się na wymarzony kierumek studiów.

 

Zajęcia kierowane są głównie do uczniów klas maturalnych.  Chociaż w zajęciach mogą również uczestniczyć osoby intersujące się historią, szeroko rozumiana sztuką, językiem polskim.

 

Matura i nauka języka polskiego nie musi być trudna zwłaszcza, jeśli będziesz się przygotowywać z Kasią Sikorą, która jest:

dwukrotną Laureatką Olimpiady przedmiotowej Olimpus z języka polskiego

 • Laureatką Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego
 • Studentką II roku Architektury na Politechnice Warszawskiej

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zajęcia odbędą się ON-LINE. Chcemy jednak, aby były one interaktywne. Kasia planuje wykorzystać metody, które sprawdziły się w praktyce. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – przeczytaj wywiad, którego nam udzieliła: "Myśl strategicznie i zdawaj rozszerzoną maturę z języka polskiego".

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z języka polskiego on-line

 1. Każde zajęcia będą rozpoczynać się od pytań Uczestników i ich wyjaśnienia przez Prowadzącą. Wyłącz mikrofon, jeśli nie zabierasz głosu, aby szum z otoczenia nie przeszkadzał innym.
 2. Rozpoczynając wykład Prowadząca wyłączy mikrofony wszystkich uczestników. Od tego momentu, aby zabrać głos należy podnieść rękę i wówczas Prowadząca włączy Twój mikrofon i poprosi o zabranie głosu.
 3. Pytania można zadać po zaproszeniu Prowadzącej do zadawania pytań. Wówczas podnieś rękę, Prowadząca udzieli Ci głosu i będzie można zadać pytanie.
 4. Prowadząca ma obowiązek upewniać się, czy są jakieś pytania na tyle często, aby umożliwić Uczestnikom wyjaśnianie wątpliwości na bieżąco.
 5. Czat używany jest tylko na prośbę Prowadzącej. Proszę nie zadawać pytań na Czacie, tylko przez podniesienie ręki.
 6. W przypadku opuszczenia zajęć uczestnik zobowiązuje się nadrobić omawiany materiał.
 7. Uczestnicy mają dostęp do materiałów z poprzednich zajęć na Microsoft One Drive oraz Microsoft Teams
 8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Prowadzącą (np. mailowo).
 9. Uczestnicy mogą komunikować się z Prowadzącą poprzez Teams.
 10. Jeśli Uczestnik chce zrezygnować z zajęć, powinien skontaktować się z Prowadzącym i poinformować o tym.
 11. Prowadząca nie ma obowiązku odpowiadać na pytania wynikające z długotrwałej nieobecności Uczestnika lub jego notorycznego nieprzygotowania.
 12. Uczestnik ma obowiązek odrabiać zadania wskazane przez Prowadzącą.
 13. W przypadku opuszczenia dwóch kolejnych spotkań bez uzasadnienia i nadrobienia materiału Uczestnik może zostać wypisany z zajęć.
 14. Uczestnik ma obowiązek punktualnego dołączania do zajęć.
 15. Prowadząca może wykorzystywać prace Uczestników (wypracowania, rozprawki) do prowadzenia zajęć, jednak w sposób anonimowy.
 16. W czasie zajęć mogą być robione zrzuty z ekranu, które zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w relacji informującej o prowadzonych warsztatach. Dane osobowe zostaną zanonimizowane (nie będzie widać imienia i nazwiska).
 17. Nikt nie ma prawa do nagrywania zajęć chyba, że wszyscy uczestnicy wyrażą na to pisemną zgodę.
 18. Od Uczestników oczekujemy wysokiej kultury osobistej. Wulgaryzmy będą skutkowały usunięciem z zajęć bez możliwości powrotu.

 

Jesteśmy organizacją non profit.

Jeśli uważasz nasze działania za pożyteczne możesz nas wspomóc.
Dzięki temu będziemy mogli zorganizować więcej zajęć.
Z góry dziękujemy, bo razem możemy więcej.

KRS 0000438037 Rachunek Bankowy: MILLENNIUM SA PL 24 1160 2202 0000 0002 2897 8475

 

Powrót
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"