MICROSOFT nasz Partner w Projektach on-line

       

Partnerem naszych projektów edukacyjnych ON-LINE jest Firma MICROSOFT.

 

Dzięki otrzymanej bezpłatnie licencji do usługi OFFICE 365 możemy prowadzić nieodpłatnie następujące zajęcia:

  • C++, algorytmika – poziom średniozaawansowany
  • C++, algorytmika – poziom podstawowy
  • C++, programowanie - narzędzie do tworzenia aplikacji użytkowych i gier
  • Język polski – przegląd lektur szkolnych w kontekście społeczno-historycznym i czasów, kiedy były tworzone
  • Pisane rozprawek – zaawansowane warsztaty uczące argumentacji, logicznego myślenia, stylu argumentacji, poszukiwania i przetwarzania informacji do postawionej tezy metodą dedukcji lub indukcji

 

Pragniemy podziękować Firmie MICROSOFT nie tylko za udzielone bezpłatnie licencje, ale również za otwartość i indywidualne podejście do każdego projektu.

Procedury korporacyjne MICROSOFT nie kwalifikują naszej Fundacji do otrzymania bezpłatnych licencji dla placówek oświatowych, ponieważ nie posiadamy statusu placówki oświatowej zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystając z okresu próbnego pokazaliśmy jednak, że to co robimy jest wartościowe i ma sens. Na tej podstawie nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i możemy kontynuować zajęcia na dotychczasowych zasadach, nieodpłatnie.

Jesteśmy organizacją NON-PROFIT, dlatego wsparcie firmy MICROSOFT ma dla nas bardzo duże znaczenie.

 

Jeszcze raz dziękujemy, ponieważ ....

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Powrót
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"