Z EKONOMIĄ NA TY!

Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń" prowadzi nieodpłątne zajecia:

Ekonomia i Przedsiebiorczość: Z EKONOMIĄ NA TY!

w terminach:

1.
Poniedziałki
g.: 18:00 - 19:30
2.
Środy
g.: 17:00 - 18:30
3.
Soboty
g.: 13:00 - 14:30

Zajęcia są nagrywane z możliwością ich póżniejszego odtworzenia lub powtórzenia.

Dlaczego warto? 

Ekonomia jest nauką wpływającą na codzienne życie każdego z nas. Jej znajomość pozwala na lepsze zrozumienie świata oraz procesów w nim zachodzących. Większość decyzji jakie są podejmowane przez konsumentów, przedsiębiorców, rządy, samorządy, partie polityczne, itp. oparta jest na ekonomii i racjonalności działania. Każdy na pewno słyszał kiedyś rozmowę z politykiem. Zazwyczaj jest ona wypełniona obietnicami, ocenami, stwierdzeniami, a te często dotyczą całej gospodarki. Bez wiedzy ekonomicznej zwyczajnie niemożliwym jest odróżnienie populizmu od rzeczowych wypowiedzi. W makroekonomii, szczególnie dzisiejszej ciężko jest doszukiwać się prawd ostatecznych. Niemniej niektóre wypowiedzi polityków są tak nieracjonalne, że znając podstawowe zagadnienia ekonomiczne można od razu stwierdzić ich oderwanie od rzeczywistości. Niestety politycy często wykorzystują niewielką wiedzę ekonomiczną społeczeństwa i głosząc demagogie liczą na poparcie. Ucząc się ekonomii można w pewnym sensie się na nie „uodpornić", przyczyniając się do wzrostu odporności całego społeczeństwa, tak ważnej dla gospodarki jako całości.
Jednak to nie tylko kwestie polityczne powinny Cię zaciekawić i pomóc Ci w życiu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne produkty znajdują się w takim a nie innym miejscu w sklepie, na tej czy innej wysokości? Czy wiedziałeś, że w Austrii ponad 90% obywateli zgadza się na bycie dawcą organów po śmierci, a w podobnych kulturowo Niemczech około 15%? Czy słysząc o osobach „oszukanych" przez banki w związku z kredytami frankowymi nie przeszło Ci przez myśl, że Ciebie w sumie też łatwo oszukać, jeżeli nie rozumiesz podstawowych zagadnień finansowych? Wszystkie te „zagadki" zostaną rozwikłane w trakcie naszych zajęć, a Ty zrozumiesz, czym jest „priming", „merchandising" oraz dlaczego „nie ma darmowych obiadów".

Poza tym, że jest to bez wątpienia nauka ciekawa i życiowa, uczestnictwo w naszych zajęciach pozwala także skrócić swoją drogę na czołowe polskie oraz europejskie uczelnie poprzez udział w konkursach takich jak:

OWE i OP mogą przynieść wiele benefitów - od bardziej materialnych takich jak nowoczesny sprzęt elektroniczny, stypendia, po bardziej duchowe jak prestiż czy członkostwo w elitarnej społeczności. Tytuł laureata i finalisty z OWE lub OP może dać maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w procesie rekrutacji na kierunki ekonomiczne prestiżowych polskich uczelni takich jak Szkoła Główna Handlowa (SGH), Uniwersytet Warszawski (UW) czy Uniwersytet Jagielloński (UJ). Mając tytuł laureata lub finalisty nie musicie martwić się o wyniki matur by zacząć studia na tych uczelniach.

Fundacja, dostrzegając korzyści płynące z wiedzy ekonomicznej, mającej charakter interdyscyplinarny, zaprasza na cykl regularnych zajęć tematycznych z ekonomii i przedsiębiorczości prowadzonych przez Mateusza Drost - trzykrotnego finalistę olimpiad przedmiotowych, absolwenta Erasmus University Rotterdam, a także doświadczonego korepetytora, lektora ( więcej: https://www.e-korepetycje.net/mateuszd103/ekonomia )

Zajęcia zostały opracowane w kompleksowy sposób, dzięki czemu uczestnicy o niskim poziomie wiedzy ekonomicznej będą w stanie stopniowo "awansować", aby ostatecznie podjąć wyzwanie związane z uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty w OWE lub OP.

Zajęcia są nieodpłatne. Prowadzone będą ON-LINE w platformie MICROSOFT OFFICE 365. Każdy z uczestników na czas trwania cyklu zajęć uzyska bezpłatny dostęp do pakietu MICROSOFT OFFICE 365 BASIC ( więcej: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/business/#coreui-heading-hiatrep )

Jak się zapisać?

Jeżeli więc chcesz nauczyć się ekonomii, znaleźć przyjaciół i partnerów do przyszłego biznesu, wziąć udział w olimpiadach i dostać się na prestiżowe polskie uczelnie, nie czekaj tylko zapisz się na nasze zajęcia!

Nabór został zakończony

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi zajęciami. Wierzymy, że przekazana wiedza ekonomiczna będzie przydatna w Waszym życiu.

Chcielibyśmy również pogratulować sukcesów jakie odnieśli uczestnicy naszych zajęć w olimpiadach są wśród nich:

 

  • 2 Finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości
  • 3 uczestników finału Olimpiady Przedsiębiorczości
  • 4 Laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Dziękujemy uczestnikom za przesłanie opinii o zajęciach. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.


"Przez 2 lata uczestniczyłem w zajęciach organizowanych przez Fundację mających na celu przygotowanie do olimpiad ekonomicznych. Umożliwiły mi one znaczne poszerzenie mojej wiedzy z ekonomii. Chciałbym podziękować Fundacji za sfinansowanie tych zajęć (szczególnie z Panem Mateuszem Drostem), bo dzięki nim zdobyłem tytuł finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości."


Michał z Włoszczowej

 

"Mateusz jest wspaniałym nauczycielem. Jestem przekonany, że to najlepsza osoba, jaką można wybrać do nauki ekonomii. Wyraźnie przekłada się to również w wynikach, gdyż praktycznie wszyscy jego podopieczni zostają finalistami lub laureatami olimpiad."
                                                                       

 Kamil z Lina

 

Powrót
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"