Zajęcia informatyczne 2020/2021

Otrzymaliśmy 89 zgłoszeń. Wasze zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Postanowiliśmy jednak podjąć tak duże wyzwanie. W przypadku zajęć stacjonarnych nie można byłoby tego zrealizować. Tryb on-line otwiera jednak nowe możliwości.

 

Zajęcia rozpoczynamy od 22 października 2020 r.. Na podstawie wypełnionych ankiet i zadań testowych Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy:

 • A - Poziom podstawowy – pisanie gier                              piątki                           16:30 – 17:30
 • B - Poziom średni - grupa algorytmiczna                          poniedziałki                17:00 – 18:30
 • C - Poziom zaawansowany – grupa algorytmiczna          czwartki                      18:00 – 19:30

Uczestnicy z poziomu średniego i zaawansowanego, będą mogli dołączyć do pisania gier, gdy osiągną one odpowiedni poziom zaawansowania.

 

Z doświadczenia wiemy, że uczestnicy różnie angażują się w pracę i rozwiązywanie zadań. W związku z tym zmiana grupy będzie uzależniona od indywidualnych wyników.

Mail'em prześlemy informację o zakwalifikowaniu do grupy i Regulamin do akceptacji.

Zachęcamy Was do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Wierzymy, że będzie to ciekawa przygoda inspirowana Waszymi zainteresowaniami. Pamiętajcie, że najwięcej zależy od Was i waszej pracy. Jeśli nie będziecie rozwiązywać zadań, to nawet najlepszy Prowadzący nie pomoże Wam osiągnąć tego, co zamierzacie.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszych ambitnych celów, które wypisaliście w ankiecie. Cieszymy się, że będziemy mogli towarzyszyć Wam w drodze do ich osiągnięcia. Pamiętajcie: „Informatyka jest bardzo prosta, tylko ktoś musi pokazać, od czego zacząć"

 

Wszelkie uwagi dotyczące zajęć lub problemów technicznych z nimi związanych można przesyłać na adres biuro@fsdm.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach informatycznych on-line

 1. Każde zajęcia będą rozpoczynać się od pytań Uczestników i ich wyjaśnienia przez Prowadzącego. Wyłącz mikrofon, jeśli nie zabierasz głosu, aby szum z otoczenia nie przeszkadzał innym.
 2. Rozpoczynając wykład Prowadzący wyłączy mikrofony wszystkich uczestników. Od tego momentu, aby zabrać głos należy podnieść rękę i wówczas Prowadzący włączy Twój mikrofon i poprosi o zabranie głosu.
 3. Pytania można zadać po zaproszeniu Prowadzącego do zadawania pytań. Wówczas podnieś rękę, Prowadzący udzieli Ci głosu i będzie można zadać pytanie.
 4. Prowadzący ma obowiązek upewniać się, czy są jakieś pytania na tyle często, aby umożliwić Uczestnikom wyjaśnianie wątpliwości na bieżąco.
 5. Czat używany jest tylko na prośbę Prowadzącego. Proszę nie zadawać pytań na Czacie, tylko przez podniesienie ręki.
 6. W przypadku opuszczenia zajęć uczestnik zobowiązuje się nadrobić omawiany materiał.
 7. Uczestnicy mają dostęp do materiałów z poprzednich zajęć w serwisie szkopul.edu.pl, na Microsoft One Drive oraz Microsoft Teams
 8. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach, uczestnik ma obowiązek skontaktować się z Prowadzącym (np. mailowo)
 9. Uczestnicy mogą komunikować się z Prowadzącym poprzez system szkopul.edu.pl lub Teams.
 10. Jeśli Uczestnik chce zrezygnować z zajęć, powinien skontaktować się z Prowadzącym i poinformować o tym.
 11. Przy rozwiązywaniu ćwiczeń Prowadzący będzie odpowiadał wyłącznie na merytorycznie uzasadnione pytania.
 12. Prowadzący nie ma obowiązku odpowiadać na pytania wynikające z długotrwałej nieobecności Uczestnika lub jego notorycznego nieprzygotowania.
 13. Uczestnik ma obowiązek rozwiązywać zadania wskazane przez Prowadzącego.
 14. Uczestnik ma obowiązek punktualnego dołączania do zajęć.
 15. W czasie zajęć mogą być robione zrzuty z ekranu, które zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej w relacji informującej o prowadzonych warsztatach. Dane osobowe zostaną zanonimizowane (nie będzie widać imienia i nazwiska).
 16. Nikt nie ma prawa do nagrywania zajęć.
 17. Od Uczestników oczekujemy wysokiej kultury osobistej. Wulgaryzmy będą skutkowały usunięciem z zajęć bez możliwości powrotu.
Powrót
© Fundacja "Spełnienie Dziecięcych Marzeń"